Graficke pismenko Pro stavbu kostela se obec Dolany rozhodla r. 1895, kdy byl zvolen ustavující výbor. Vzhledem k množství jiných potřeb se však k projektu vrátila až r. 1904 a vlastní stavba byla zahájena v létě 1913. O zpracování plánů byl požádán architekt Boža Dvořák z Pardubic. Zdění základů bylo zahájeno 2. července 1913 a o osm dní později byly objednány zvony u zvonaře Jana Bělohoubka v Hradci Králové: jeden velký zvon a malý umíráček. Dne 13. července proběhlo svěcení základního kamene, do nějž byl vložen pamětní spis. Stavba pak pokračovala neuvěřitelně rychle. Svým dílem k ní přispívali téměř všichni obyvatelé. V září stavba již tak pokročila, že na konci tohoto měsíce mohly být na věž vytaženy zvony a na báň byl umístěn kříž. Velkou část vybavení věnovali místní sedláci. Šlo zejména o křížovou cestu, lustry, věčné světlo, korouhve, lavice, oltáře nebo sochy. Také vnitřní zařízení navrhl. arch. Boža Dvořák, sochy Panny Marie a sv. Václava stejně jako kazatelnu zhotovil Miloslav Baše, sochař z Peček. Oltář je dílem řezbáře Bohumila Beka z Kutné Hory. Vnitřní výmalbu provedl pražský malíř Antonín Häusler. Dne 29. listopadu 1913 byly na věž umístěny hodiny, které zhotovil hodinář Karel Adamec z Čáslavi. Varhany v r. 1914 zhotovila firma Jan Tuček z Kutné Hory.

 
Graficke pismenko Slavnostní vysvěcení nového kostela se konalo 5. července 1914 a krátce poté vypukla světová válka. Novorománský kostel sv. Vojtěcha je majetkem obce a v působnosti farnosti Opatovice nad Labem. Bohoslužby se zde však konají pouze dvakrát ročně, a to v neděli po 4. květnu a 1. neděli v září. Obec se však o stavbu stále dobře stará. Zajistila opravu střechy, desinsekci zařízení proti škůdcům, elektroinstalaci i úpravu okolí. Původní věžní hodiny byly vyměněny za elektrické, dálkově řízené. Obec rovněž požádala o zapsání stavby mezi kulturní památky.

Text: historie
31.7. 2017 - Jiří Špaček (zdroj: Umělecké památky Čech 1, Academia 1977 a informační tabule)