Graficke pismenko Kostel a kostnice zde měly vzniknout již někdy po polovině 12. století. Místní farnost je prvně uváděna v roce 1220 a od roku 1229 byla až do zrušení farnosti (do 16. stol.) vedena farní kronika. Původně tvořil kostel, fara a kostnice pod hradem opevněnou sestavu. V 13. století bylo k původně pozdně románskému jednolodnímu kostelu přistavěno gotické kněžiště. Ve 14. století získal interiér freskovou výzdobu, z níž se dodnes zachoval dvoudílný výjev z Posledního soudu. V roce 1587 nechal hrabě Sigmund von Hardegg v kostele vybudovat pomník pro sebe a svou rodinu. V roce 1594 zde byl do své hrobky pohřben majitel panství Ferdinand von Hardegg. Dne 24. března 1694 byla římskokatolická farnost, po předchozím období protestantismu, znovu obnovena jako součást pasovské diecéze. V letech 1740-1754 došlo k rozsáhlé barokní přestavbě kostela. Obraz hlavního oltáře namaloval v roce 1785 Josef Winterhalter ze Znojma. V roce 1935 byly do kostela instalovány varhany. V roce 1993 byla obnovena raně klasicistní kazatelna a v roce 1996 se uskutečnila oprava hlavního oltáře.

 
Graficke pismenko Nejstarší zachovalou stavbou areálu je samostatně stojící 13 metrů vysoká válcová věž postavená v letech 1150-1160, v jejíž dolní části byla kostnice a horní část sloužila jako kaple a márnice. V roce 1995 byla kostnice obnovena a v roce 2009 byla zrekonstruována její střecha.

Text: historie
18.2. 2017 - Luděk Vláčil - zdroj: http://www.pfarre-hardegg.at/ a další