Bývalý kostel svatého Víta na Podolci v Mladé Boleslavi

Graficke pismenko Při původním farním kostele boleslavského podhradí v údolí Klenice založila roku 1255 Hostilka, vdova po Markvartovi z Března, se svými syny johanitskou komendu. Ta zde fungovala do roku 1420, nahradil ji špitál, zvaný panský. Kostel obklopoval hřbitov, rozšířený po moru 1599. Podle Willenbergova vyobrazení města z roku 1602 byl kostel zřejmě bezvěžovou jednolodní stavbou s vysokou sedlovou střechou a trojúhelným štítem nad západním průčelím. Roku 1631 vypálilo areál císařské vojsko, kostel obnoven roku 1655 jako filiální. Jako nadbytečný byl zrušen roku 1787, na hřbitově se údajně pohřbívalo do roku 1789 (oběti povodně).

 
Graficke pismenko V sousedství kostela existoval již nejméně v 18. století rozsáhlý hospodářský dvůr. Jeho součástí se stal i kostel, přestavěný roku 1823 na sýpku. Míra zachování původních konstrukcí není jasná (dnes nejvyšší část sýpky stojí na místě předpokládaného závěru). Dokladem o někdejším původu stavby jsou dva kamenné náhrobky, osazené v jižní stěně směrem k Pražské ulici. Zejména menší z nich je však již prakticky nečitelný.
 
Graficke pismenko Západní část dvora dnes slouží jako sběrný dvůr města, východní (včetně bývalého kostela) je zřejmě zcela prázdná.

Text: historie
1.11. 2009 - Ivan Grisa, dle K. Kuča: Města a městečka..., 4. díl, Libri 2000