Kostel svatého Vavřince ve Vsi u Černous

Graficke pismenko Ves je jednou z nejstarších obcí na dnešním Frýdlantsku, vzniklou zřejmě ještě vnitřní kolonizací srbským obyvatelstvem. Zdejší kostel byl postaven snad ve 13. století, nelze vyloučit existenci starší, pravděpodobně dřevěné svatyně. Kostel má v oblasti obvyklý půdorys téměř čtvercové lodi a výškově i šířkově odsazeného pravoúhlého presbytáře. Funkci věže vždy plnil jezdec na hřebeni střechy lodi. Nejstarším dochovaným článkem je portál s lineárním členěním prutů. Kostel prošel přestavbou na přelomu 15. a 16. století, kdy byla na střední pilíř zaklenuta loď (na náběhu klenby na severu lodi je letopočet 1519). Od té doby se vzhled stavby zásadně neměnil.

 
Graficke pismenko Kostel plnil funkci pohřebiště drobné šlechty z okolí, což dokládá řada dochovaných renesančních a raně barokních náhrobků, krypta a erby na panské oratoři na severní straně presbytáře. Je považován za nejcennější sakrální stavbu venkovských obcí Frýdlantska.

Text: historie
12.6. 2011 - Ivan Grisa, dle Kracíková - Belling: Středověká sakrální architektura na Frýdlantsku, UNICORNIS Praha 2003