Graficke pismenko Hlavní oltář je ze 17. století. Původní obraz sv. Vavřince kostelu daroval španělský dobrodruh a katolický vojenský velitel don Martin Huerta, který měl písecké panství v letech 1623–37 v zástavě (obraz je nyní v píseckém muzeu). Pod kostelní dlažbou jsou hrobky rodu Radkovců z Mirovic a na Drahonicích, rodu Vrábských z Vrábí a několika farářů. Na věži je zvon sv. Ondřej, věnovaný Oldřichem Radkovcem r. 1553 (4 další zvony byly r. 1917 zrekvírovány) Na hřbitově kolem kostela je hrob sedláka Jana Cimbury, známého z románu J.Š. Baara a hrob faráře Josefa Baara. Ve hřbitovní zdi je kostnice z roku 1741, ve které jsou ostatky vojáků padlých ve válce o dědictví rakouské v r. 1742.

Text: popis
6.6. 2009 - Milan Caha (zdroj: POCHE, E.: Umělecké památky Čech 3. P - Š. Academia, Praha 1980)