Graficke pismenko Do historie Pátek vstupuje až v polovině 14. stol., avšak z archeologických nálezů je známo, že osada tu stávala již v mladší době libické, tedy v 10. a 11. století. Původní stará osada se však nekryje s místem obce nynější. Nálezy se stopami prvotního osídlení dokazují, že původní osada vznikla a rozkládala se tam, kde je také postaven kostel sv. Vavřince a teprve později byla přemístěna na místo nynější. Podle některých badatelů byla osada Pátek dvouřadou vesnicí a stála kolmo na osu vesnice dnešní. Za hlavní důvod vedoucí k přemístění osady je považována skutečnost, že z jezera Blato vystupovala voda, která podmáčela domy i přilehlá hospodářská stavení.

 
Graficke pismenko Pro svou bezprostřední blízkost k Poděbradům Pátek od pradávna příslušel k poděbradskému panství. Z r. 1345 o něm pochází první zmínka, když král Karel IV. postupoval panství Poděbrady Hynkovi z Lichtenburka a Pátek je jmenován mezi vesnicemi k němu příslušejícími.
 
Graficke pismenko Kostel sv. Vavřince se po přestěhování centra obce ocitl mimo zástavbu na hřbitově při severovýchodním okraji. Prvně je zmiňován jako farní již r. 1384, důkladně byl upravován r. 1854, takže jeho dnešní podoba pochází z 19. stol. Je to jednolodní stavba s trojboce uzavřeným presbytářem. Interiér je plochostropý. Hlavní oltář se soudobými sochami sv. Prokopa a Vojtěcha pochází z let 1720-1730. Oltářní obraz je z r. 1848 a maloval ho F. H. Riegel. V lodi je také umístěna barokní Pieta z 2. poloviny 17. stol. z proboštského kostela v Poděbradech.
 
Graficke pismenko Kostel sv. Vavřince je nyní filiální ve farnosti-proboštství Poděbrady a nedělní bohoslužby se tu konají zpravidla jednou měsíčně.

Text: historie
29.6. 2016 - Jiří Špaček (s využitím webových stránek obce Pátek a farnosti Poděbrady)