Graficke pismenko Původně gotický kostel byl založen zřejmě roku 1310. Výslovně se zmiňuje až roku 1355. Z doby kolem roku 1380 pochází pětiboce zakončený presbytář, zdivo lodi a patrně i severní věže po straně presbytáře. Kostel vyhořel v letech 1441 při dobytí města Slovany, kteří kostel také vyrabovali, a r. 1570, kdy se při požáru zřítil dřevěný strop lodi kostela a kruchta. Po požáru byl přestavěn v letech 1570 - 1578 italským stavitelem Vlachem Baltasarem za Albrechta ze Smiřic (klenba lodi a kruchta, portál jižní předsíně). Zmiňuje se, že byl opraven péčí Hedviky Smiřické ze Smiřic (SPHU). R. 1570 byly také po požáru přelity zvony v Hradci Králové.

 
Graficke pismenko Největší požár postihl kostel v roce 1663. Podle dobové zprávy tehdy "Lehl popelem kostel i s věžemi, orlojem a zvony". Na opravu kostela se vybíralo po celých Čechách. Po tomto velkém požáru byly snížené věže kostela snesením kamenných říms a odbouráním části kamenného zdiva, které bylo nahrazeno dřevěnou zvonicovou nástavbou. Orloj byl tehdy přenesen na radniční věž. Ze zvonů se 4 při požáru rozlily. Nové zvony ulil nákladem M. Benigny Piccolomini Ant. M. Schretter na Plhově, první dva byly zavěšeny do velké věže již v srpnu r. 1664, další byly ulity později, v l. 1693, 1703 a poslední 1742. V letech 1665 - 1666 byly postaveny kostelní varhany Samuelem Halbigem z Horní Hodeče u Králík. Varhany, které jsou v kostele dnes, byly postaveny roku 1953 (za použití materiálu starých píšťal).
 
Graficke pismenko Roku 1702 byla přistavěna tzv. panská oratoř, v 18. století byla vybudovaná dřevěná patra věží s cibulovými báněmi a lucernami (věže se lidově nazývají Adam a Eva). R. 1823 byl opravován celý kostel. Roku 1850 byla přistavěna novogotická západní předsíň a vybudována druhá oratoř nad sakristií, nazývaná městská nebo také zámecká. Roku 1891 bylo uvažováno o výstavbě nového kostela, protože starý již kapacitně nepostačoval (byl zřízen spolek pro výstavbu nového chrámu), tento záměr však nebyl realizován.
 
Graficke pismenko Roku 1939 byl vnitřek kostela restaurován a byla obnovena nižší věž. Od roku 1958 patří kostel mezi chráněné kulturní památky ČR.
 
Graficke pismenko Vzhledem k narušené statice kostela byla na podzim roku 2013 odkloněna doprava od kostela tak, aby provoz dále nezhoršoval stav kostela.

Text: historie
15.1. 2014 - E.H. podle K. Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 4., Libri 2000; E. Poche a kol.: Umělecké památky Čech 2., Academia 1978; Soupis památek historických a uměleckých v Království Českém 34., r. 1910