Graficke pismenko Ves je prvně vzpomínána v roce 1394 a roku 1408 se zde uvádí i dřevěný kostel s farou. V 16. století kostel sloužil evangelíkům. Po skončení třicetileté války bylo obyvatelstvo rekatolizováno. Snad již v té době zde mohl být kostel, údaje se však rozcházejí. Původní chrám stával uprostřed hřbitova až do roku 1778.

 
Graficke pismenko Stavbu současného pozdně barokního kostela připravil a finančně zajistil majitel spálovského panství Jiří Leopold Frakštejn z Načeslavic a jeho manžel jeho sestry Antonie Emanuel Kajetán Záviš z Osenic. Realizace stavby proběhla až v letech 1775-1778 za Antonie Frakštejnové a jejího syna Aloise Emanuela Záviše z Osenic.
 
Graficke pismenko Kostel vznikl asi 35 m severně od původní stavby jako jednolodní stavba s půlkruhovým závěrem a hranolovou věží, která vystupuje z roviny průčelí. Památkou na stavebníky je deska s erby Frakštejnů z Načeslavic a Záišů z Osenic na čelní straně věže. Kostel byl poutním místem ale v druhé polovině 19. století luboměřské poutě zanikly. V průběhu 19. století proběhly stavební úpravy.
 
Graficke pismenko Kostel má čtyři zvony, největší se jmenuje Cyril a Metoděj, druhý je sv. Vavřinec, dále sv. Václav a nejmenším je umíráček. Kostelní varhany pocházejí z roku 1919. Od roku 1958 je zapsána v seznamu kulturních památek ČR. Roku 2009 prošly kostelní varhan generální opravou a byly posvěceny.

Text: historie
28.10. 2019 - Luděk Vláčil a Jiří Špaček - zdroj: http://www.lubomer.cz a další