Graficke pismenko Kostel sv. Vavřince byl postaven v gotickém slohu někdy ve 2. čtvrtině 14. století, kdy byl datován presbytář se žebrovou klenbou. Upravován byl v 70. letech 14. století, ze kdy pocházejí nástěnné malby zobrazující proroky, apoštoly a zemské patrony. První zmínka pochází z roku 1283, kdy se stal farním kostelem. Zničili jej husitští táborité roku 1430. Znovu vybudován byl roku 1563 Týřovskými a barokní podobu dostal po požáru roku 1769. Interiéru dominuje novogotický hlavní oltář, vybavený barokním obrazem sv. Vavřince, přičemž boční oltáře, s obrazy Jana Nepomuckého a sv. Vincence, pocházejí ze zrušeného dominikánského kláštera v Plzni.

Text: historie
29.12. 2011 - Prudký Martin podle Uměleckých památek Čech - Emanuel Poche a kolektiv a informační tabule