Graficke pismenko První zmínku o zdejším hřbitovním kostele sv. Vavřince nacházíme v polovině 14. stol., kdy probíhal soupis papežských desátků. V té době zde byla také plebánie. V době husitských válek byla místní farnost zrušena a kostel přešel pod správu farnosti v Bělé pod Bezdězem.

 
Graficke pismenko Současná raně barokní podoba kostela pochází z let 1697-1700. Nový kostel vznikl na místě staršího, tehdy poničeného menšího kostelíka, z něhož byla pravděpodobně použita část materiálu. Další opravy proběhly v roce 1897 zásluhou Karla Dlouhého z Mladé Boleslavi.
 
Graficke pismenko Kostel je jednolodní obdélná stavba s obdélným presbytářem, k jehož severní straně přiléhá obdélná sakristie. Loď je trojosá a k její severní stěně přiléhá obdélná předsíň. Západnímu průčelí kostela dominuje neobvykle nízká čtyřboká věž s rovněž neobvykle nízkým zastřešením. Na východní straně je z hřebene vyzdvižena štíhlá zvonička.
 
Graficke pismenko Presbytář je zaklenut křížově, zatímco loď je zaklenuta dvěma poli valené klenby. Třetí, poněkud užší pole zaklenuje kruchtu.
 
Graficke pismenko Vnitřní zařízení kostela pochází zčásti z doby barokní a zčásti z 19. století. Z doby kolem r. 1700 pochází kazatelna, hlavní oltář a pravý boční oltář patronů proti moru. Obrazy sv. Vavřince a Nejsvětější Trojice na hlavním oltáři jsou z r. 1865. Levý boční oltář je rokokový z r. 1741 a jeho součástí je kvalitní socha Panny Marie. Varhany z konce 18. století prošly v r. 1836 opravou trutnovského mistra Václava Adama Jana Mrazíka. Kostel se v minulosti opakovaně stal cílem zlodějů, což se na jeho vybavení neblaze podepsalo.
 
Graficke pismenko Kostel sv. Vavřince je filiálním ve farnosti Bělá pod Bezdězem, ale bohoslužby se tu konají jen příležitostně. V neděli po svátku sv. Vavřince, tedy 10. srpna, se koná v Čisté každoročně pouť.

Text: historie
2.9. 2016 - Jiří Špaček (zdroj: Umělecké památky Čech 1, Academia 1977 a stránky cs.wikipedia.org)