Kostel sv. Václava ve Vrbčanech

Graficke pismenko Původní kostel na tomto místě vznikl snad ještě v 10. století po dobytí území Přemyslovci. Jeho základy nalezl archeologický průzkum ve 30. letech 20. století. Dnešní svatyně se skládá z románské východní části lodi, gotického presbytáře a jižní sakristie, barokní západní části lodi a severní sakristie. Stavba zevně scelena barokní úpravou na konci 17. století.

 
Graficke pismenko Kostel tvoří součást areálu opevněného kamennou zdí, na východě a severu od ostrožny odděleného suchým příkopem. Údajně zde byl nalezen praporec svatého Václava.

Text: historie
9.8. 2008 - Ivan Grisa, dle Umělecké památky Čech, svazek 4