Graficke pismenko Kostel sv. Václava v Lažanech je poprvé připomínán jako farní roku 1350, jeho dějiny se však začaly psát již o století dříve. Literatura se vesměs shoduje v románském původu přinejmenším spodní části věže, podle D. Líbala je románské snad i zdivo lodi. Není vyloučeno, že při kostele tehdy stával panský dvorec. Ve třetí čtvrtině 14. století byl kostel rozšířen o dnešní presbytář, severní kapli, goticky upravena byla zřejmě i loď. Lažany byly v té době zřejmě stále samostatným statkem, soudě alespoň podle skutečnosti, že nebyly roku 1392 uvedeny ve výčtu příslušenství panství nedalekého hradu Rychmburk. K němu byly Lažany připojeny za blíže neznámých okolností někdy během první poloviny 15. století. Během husitských válek byl kostel poškozen, za Berků z Dubé byl ve druhé polovině 16. století přestavěn. Tehdy byla přistavěna jižní předsíň a podle dochovaných letopočtů 1545 a 1599 byla upravována i věž. Barokními úpravami prošel kostel ve 2. polovině 18. století, roku 1836 bylo upraveno druhé patro věže.

Text: historie
11.8. 2009 - Zany