Graficke pismenko Kostel sv. Václava je obdélníková jednolodní stavba s mírně odsazeným kněžištěm. U severní zdi kostela je sakristie, v jejímž patře je oratoř. V ose západního průčelí kostela se tyčí hranolovitá věž, uvnitř s točitým schodištěm. Hlavní vchod do kostela procházející věží byl v 19. stol. upraven klasicistně. Roku 1937 nad portál vsazen štít s reliéfem sv. Salvátora a po stranách vsazeny desky znázorňující sv. Cyrila a Metoděje.

 
Graficke pismenko Okolo kostela se původně rozkládal hřbitov, který však byl zrušen již roku 1785. Současná ohradní zeď okolo kostela je ale z větší části původní hřbitovní.

Text: popis
23.2. 2008 - Pavel Vítek - zdroj - Umělecké památky Moravy a Slezska 1, ACADEMIA 1994