Graficke pismenko Kostel svatého Václava má původ v gotice, a to ve 14. století. Roku 1763 vyhořel a v letech 1766-69 byl postaven do dnešní barokní podoby. Kostel je jednolodní, obdélníkový s trojboce uzavřeným presbytářem a s hranolovou věží v západním průčelí. Presbytář je klenut jedním polem val a skládá se ze smíšeného materiálu, z části lomový kámen a z části cihly, zevně s opěráky, snad částečně zachován z  původní gotické stavby, klenby lunetové a v závěru konchou s lunetami. Triumfální oblouk je půlkruhový, loď klenutá třemi poli. Strop kostela zdobí fresky vizuálně hovořící o svatováclavské legendě, snad od V. Kramolína.

 
Graficke pismenko Rokokové zařízení pochází z roku 1770, hlavní oltář je rámový, s obrazem svatého Václava. Obraz vpravo dole skýtá pohled na zámek v Novém Ronově (dnes snad již jediný obrazový dokument o nedalekém zámku). Po stranách obrazu současně stojí sochy sv. Vojtěcha a sv. Prokopa. V kostele se nachází hrobka J.F. Morzina z roku 1765.
 
Graficke pismenko Fara: obraz svatého Jana Nepomuckého v pozdním baroku.

Text: historie
1.11. 2005 - Aleš Marek /podle Uměleckých památek Čech, svazek první