Graficke pismenko Barokní kostel sv. Václava a Barbory v Hlušicích vznikl původně v letech 1748-1749 jako zámecká kaple, zasvěcená sv. Barboře. Přestože šlo o zámeckou kapli, byla postavena mimo areál zámku až za jeho ohrazením. Kaple byla v letech 1903-1904 zásadně obnovena a upravena na farní kostel, který byl nově zasvěcen sv. Václavu. V současnosti církev používá zasvěcení oběma světcům.

 
Graficke pismenko Hlušický kostel je jednolodní obdélná stavba se zkosenými nárožími a pravoúhlým presbytářem. Západní průčelí vrcholí trojúhelníkovým štítem. Vnitřek je plochostropý. Zařízení kostela je převážně novorenesanční z r. 1904. Boční oltáře zhotovil řezbář V. Žabka z Nového Bydžova a obrazy malíř J. Vysekal ml. Kamenná křtitelnice pochází z r. 1905 a je dílem sochařské školy v Hořicích. Varhany do rekonstruovaného kostela dodala firma Josefa Kobrle. V r. 2016 probíhala obnova pláště stavby.
 
Graficke pismenko Kostel sv. Václava a Barbory byl do r. 2008 kostelem farním, nyní je filiálním ve farnosti při děkanství v Novém Bydžově. Církev ho však využívá jen příležitostně.

Text: historie
7.11. 2016 - Jiří Špaček (zdroj: Umělecké památky Čech 1, Academia 1977 a web farnosti)