Graficke pismenko Novorománský kostel sv. Tomáše v Hudlicích byl vybudován v letech 1874-1876 podle plánů arch. J. Jirusche a nahradil starý dřevěný kostelík, který svým stavem ani velikostí již nevyhovoval potřebám. Při stavbě byl zvolen neobvyklý způsob, kdy byl původní dřevěný kostel postupně obezděn novou stavbou. Teprve po dokončení hrubé stavby přestal sloužit svému účelu a byl rozebrán.

 
Graficke pismenko Kostel sv. Tomáše působí na vesnický kostel impozantně. Je to orientovaná trojlodní bazilika s obdélným presbytářem a po stranách s kaplí a sakristií. Západnímu průčelí dominuje výrazná věž krytá jehlancovou střechou. Vnitřní zařízení pochází vesměs z 19. století, tedy z doby stavby. Tři obrazy jsou dílem známého portrétisty a církevního malíře Josefa Hellicha.
 
Graficke pismenko Kostel sv. Tomáše byl až do r. 2006 kostelem farním, od té doby je kostelem filiálním ve farnosti Beroun. Sobotní bohoslužby se v něm konají pouze jednou měsíčně a stavba viditelně chátrá.

Text: historie
4.8. 2015 - Jiří Špaček (zdroj: Umělecké památky Čech 1 A-J, Academia 1977, a informace farnosti Beroun)