Graficke pismenko Kostel sv. Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské je rozsáhlá jednolodní barokní stavba. Chrámová loď je ukončena čtverhranným presbytářem, sakristie umístěna na východní straně. V západním průčelí chrámu vyzdviženy dvě věže, z nichž západní je pozůstatkem původní gotické stavby. Interiér chrámu je bohatě vybaven barokním zařízením. V obrazové výzdobě najdeme příběhy ze života Kristova, 11 obrazů apoštolů, obrazy křížové cesty. Nad monumentálním hlavním oltářem je umístěn obraz Jana Křtitele, doplněný sochy jeho rodičů, Alžběty a Zachariáše.

 
Graficke pismenko Před kostelem je umístěna socha Sedmibolestné Panny Marie, jejímž autorem je J. Pacák a pochází z roku 1725. Druhou sochou umístěnou před kostelem je socha sv. Šebestiána z roku 1714, která byla údajně pořízena jako poděkování za odvrácení morové nákazy. Obě sochy byly původně umístěny v jiných částech města a před kostel přeneseny až v roce 2005.

Text: popis
29.9. 2009 - Pavel Vítek – zdroj: Umělecké památky Čech A-J, Academia Praha 1980