Graficke pismenko Původní stavba kostela pocházela asi z 12. století. První písemná zmínka o něm pochází z roku 1359. Od té doby prošla několika změnami. Větší přestavba kostela proběhla v roce 1601, kdy byl kostel rozšířen a byla zřízena nová hrobka. Nejvýznamnější ale byla jeho barokní přestavba v letech 1722–1726, kdy byl vlastně vystavěn kostel nový, a tuto podobu má kostel v podstatě dodnes. Vysvěcen byl 27. října 1726. V letech 1816–1817 v kostele instalovány nové varhany. Rekonstrukcí pak kostel prošel v roce 1863. Poslední velikou opravu chrám prodělal v letech 1985–1986.

Text: historie
29.9. 2009 - Pavel Vítek – zdroj: Umělecké památky Čech A-J, Academia Praha 1980