Graficke pismenko Jednolodní gotický kostel s představěnou čtverhrannou věží ve vstupním průčelí, s přístavky po stranách lodi. Fasádu kostela člení lizénové rámy, stavbu podepírají gotické opěráky.

 
Graficke pismenko Po polovině 17. stol. byl při opravě renesančně upraven – zaklenut renesanční klenbou se štukovými ornamenty a do lodě byla vestavěna okružní protestantská empora na pilířových arkádách, obíhající loď ze tří stran. Věž byla přistavěna r. 1770, její štíhlá střecha je z přelomu 19. a 20. století. Ve věži jsou dva zvony z r. 1930.
 
Graficke pismenko Z gotických stavebních prvků se zachovala plamínková kružba v oknech, v presbytáři polygonální přípory s římsovými hlavicemi, lomený portál sakristie, patkové římsy vítězného oblouku, kamenné pastofórium.
 
Graficke pismenko Renesanční lunetová klenba presbytáře dosedá na původní gotické polygon. přípory, v lodi na pilíře s římsami. V kostele se do dnešních dob dochovala renesanční kamenná dlažba.
 
Graficke pismenko Vnitřní vybavení kostela je převážně barokní: z 90. let 17. století pochází barokní, bohatě zdobený hlavní oltář, s ústředním obrazem sv. Štefana Kráľa, obětujícího uherskou korunu Panně Marii (dávajícího země koruny pod její ochranu), obraz je obklopen sochami sv. Štefana Kráľa a sv. Ladislava, uherského krále. Oltář dal postavit probošt Jakub Haško.
 
Graficke pismenko Boční barokní oltář sv. Jana Nepomuckého, s rokokovými prvky, pochází z poloviny 18. století, dala jej vyrobit Klára Berényiová. Oltář s iluzivním, z oblak vytvořeným štítem, s obrazem sv. Jana Nepomuckého, v nástavci s obrazem Nejsvětější Trojice.
 
Graficke pismenko Barokní oltář Panny Marie pochází z konce 17. století, zdobí jej sochy evangelistů, v centrální nice je socha pozdně gotické, barokně upravované sochy Madony z konce 15. století (r. 1718 přenesena ze zničeného kostela v Haluzicích).
 
Graficke pismenko Barokní oltář Sedmibolestné Panny Marie s ústředním sousoším šaštínské Piety vyniká bohatou dřevořezbářskou výzdobou. Je zdobený dalšími 14 sochami svatých. Oltář dala postavit hraběnka Žofie, roz. Esterházová.
 
Graficke pismenko Z roku 1754 pochází pozdně barokní kazatelna se sochou Dobrého pastýře na volutovém baldachýnu. Na kruchtě jsou varhany s rokokovou skříní z 2. poloviny 18. století. Mezi cenné dochované památky patří také kalichy ze 17. a 18. století a monstrance z 18. století.

Text: popis
24.10. 2012 - E. Horáková podle zdroje Súpis pamiatok na Slovensku 1., kolektiv autorů; http://www.nockostolov.sk