Graficke pismenko Kunštátský farní kostel sv. Stanislava je dominantou vyvýšené východní části Náměstí Krále Jiřího. První farář Mikuláš z Dobronic se zde připomíná již roku 1386, původní gotickou podobu kostela ale neznáme. Známější jsou až pozdější přestavby a úpravy, které iniciovali majitelé kunštátského panství. Koncem 17. století proběhla barokní přestavba za účasti prostějovských stavitelů Matyáše Klingseisena a Martina Kafky. Tehdy došlo k prodloužení presbytáře a zvýšení obvodových zdí, vestavěna byla také hudební kruchta. Tyto úpravy datované rokem 1687 financoval tehdejší majitel Kunštátu hrabě Kašpar Bedřich Lamberg.

 
Graficke pismenko Za pozdějšího majitele kunštátského panství barona Jana Theodora Imbsena proběhla v 18. století další výrazná úprava, kdy byly přistavěny dvě boční kaple a oratoř. Další stavební zásahy v 19. století již celkovou dispozici kostela neovlivnily. Bohatou sochařskou výzdobu interiéru kostela tvoří skulptury sv. Václava, sv. Ludmily, sv. Jáchyma a sv. Anny z 19. století v severní a jižní kapli, pozornost ale upoutá především socha patrona kostela sv. Stanislava, která pochází až z roku 1954. Novějšího data jsou i další prvky v interiéru kostela, například oltářní freska Zmrtvýchvstání Ježíše z dílny malíře Milivoje Husáka (1989). Hlavní oltář z roku 1894 je dílem brněnského sochaře Jana Tomoly a podrobnosti jsou známé díky nápisu na jeho zadní straně. Ostatky patrona kostela sv. Stanislava se do Kunštátu dostaly až po 2. světové válce z Krakova.
 
Graficke pismenko Poslední zásadní oprava kostela proběhla v roce 2001, kdy byla zbourána zchátralá hudební kruchta a nahrazena novou podle původních plánů, vyměněny byly také varhany. Díky této rekonstrukci byly v makovici věže objeveny pamětní listiny dokládající předchozí opravy v letech 1687, 1790, 1874 a 1890.
 
Graficke pismenko Na seznamu kulturních památek je kunštátský kostel sv. Stanislava veden od roku 1958.

Text: historie
22.5. 2015 - Pavel Vlach (s použitím webu farnosti Kunštát a materiálů Národního památkového ústavu)