Historie obce

Graficke pismenko Buřenice jsou uváděny již roku 1279 jako vlastnictví Rapoty z Říčan. Zdejší tvrz stávala pravděpodobně nedaleko kostela, snad západně od něj. Ve 14. století a počátkem 15. století ji držel rod Tluksů. Člen tohoto rodu, Václav Králík z Buřenic, byl vyšehradským proboštem, rádcem Václava IV. a později se stal olomouckým biskupem. Zdeslav Tluksa z Buřenic byl purkrabím na Karlštejně, který jej roku 1422 uhájil před útoky pražanů. Od roku 1522 vlastnil téměř 80 let Buřenice rod Trčků. Roku 1596 je získal Mikuláš Beřkovský z Košetic a Hůrky.

Text: historie
26.5. 2019 - Milan Caha (zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/782/burenice/historie/)