Graficke pismenko Kostel v Chyňavě vznikl jako gotická stavba zřejmě ve 14. století a poprvé je písemně zmíněn r. 1396. Je zasvěcen sv. Prokopovi, patronu horníků. Připomíná, že v okolí obce byla od středověku těžena v povrchových dolech železná ruda. Za třicetileté války zanikla místní fara a od té doby je kostel filiální. Stavba, jejíž gotický původ připomíná trojboký závěr presbytáře, byla významně barokně přestavěna v letech 1779-1782. Dnešní podobu však získala až počátkem 20. století zásluhou faráře Josefa Duštíry. Z jeho iniciativy byla provedena r. 1914 přestavba podle plánů pražského architekta Eduarda Sochora. Při této úpravě byla prodloužena loď a na západní straně přistavěna věž. Kostel dostal také novobarokní vnitřní zařízení.

 
Graficke pismenko Nynější kostel je proto jednolodní obdélná stavba s věží v západním průčelí, s obdélným, trojboce uzavřeným kněžištěm s opěráky a obdélnou kaplí po jeho severní straně. Presbytář je sklenut valeně s lunetami, loď je plochostropá. Mramorové oltáře pocházejí z r. 1876 a obrazy od Josefa Vojtěcha Hellicha (1807-1880). Památný zvon od pražského mistra Bartoloměje byl ulit r. 1518 a váží asi 350 kg. Varhany pro kostel zhotovil r. 1914 varhanář Antonín Mölzer (1865-1925) z Kutné Hory. Věžní hodiny vyrobila firma Ludvík Hainz. Poslední opravy byly provedeny v letech 1990-1991. Při nich byl osazen nový zlacený kříž a byla provedena celková oprava omítek.
 
Graficke pismenko Kostel sv. Prokopa v Chyňavě je nyní filiální ve farnosti Beroun a konají se v něm pravidelné nedělní bohoslužby. Zajímavá v historii kostela je skutečnost, že v letech 1. světové války tu každou neděli v podvečer sloužil mši italský kněz Don Luigi Miorelli pro vysídlence z jižního Tyrolska.

Text: historie
24.7. 2017 - Jiří Špaček (zdroj: informační panel u kostela)