Graficke pismenko Jednolodní obdélný kostel z bílého a červeného pískovce, s nižším, pětiboce uzavřeným presbytářem s opěráky a hranolovou věží před západním průčelím. V jižní stěně lodi jsou dvě románská okna a fragment původního románského portálu. V patře věže je románské okno, nad ním dvě sdružená románská. V presbytáři jsou gotická hrotitá okna s kružbou.

 
Graficke pismenko V kostele je pozdně barokní až rokoková výbava. Hlavní oltář je z roku 1794 boční oltáře z roku 1766.

Text: popis
24.11. 2007 - Milan Caha (zdroj: Umělecké památky Čech, díl 3. P-Š, Academia, Praha 1980)