Graficke pismenko Dominantou obce Žlunice je nepochybně farní kostel sv. Petra a Pavla. Již koncem 12. století, ne-li o sto let dříve, byl tu vystavěn kostel v románském slohu. Byl nepochybně dřevěný jako celá řada kostelů na Novobydžovsku. Původně byl zasvěcen sv. Petru. Během času zchátral a proto byl postaven kostel nový, nynější. Ten vznikl nejspíše ve 2. čtvrtině 14. století v souvislosti s cihlovou architekturou horního Polabí, se kterým jsou Žlunice spojeny svým vladyckým rodem z Verdeka u Dvora Králové. Kostel je cihlová stavba, což u nás v době gotické není tak častý jev. Byl původně o polovinu kratší a patrně bez věže. Zvon či zvony byly zřejmě zavěšeny na dřevěné zvonici vedle kostela, jako je tomu dosud v sousedních Kozojedech.

 
Graficke pismenko V letech 1701–1704 byl kostel prodloužen směrem západním a byla také přistavěna věž a boční kaple, r. 1728 pak druhá boční kaple. Loď, která byla původně plochostropá, byla nově sklenuta plackou. V presbytáři byla ponechána původní klenba gotická. Byla zazděna i čtyři okna na východní a jižní straně. Staré oltáře i kazatelna bez jakékoliv umělecké i historické ceny byly v letech 1821 a 1827 vzhledem ke špatnému stavu nahrazeny novým moderním vybavením. Je však pravděpodobné, že pod omítkou v presbytáři jsou zachovány cenné gotické fresky. Vlevo od hlavního vchodu je ve zdi kamenný náhrobek Kryštofa Mitrovského z Nemyšle. Na věži jsou dva velké zvony. Menší je z r. 1555 a druhý z r. 1620. Poslední velká oprava kostela byla provedena v letech 1984–1987. Stavba dostala novou omítku, vnitřek byl nově vymalován a alukrytová krytina střechy byla nahrazena starou krytinou břidlicovou. Nákladem obce byly pořízeny nové věžní hodiny.
 
Graficke pismenko Dnešní cihlový kostel je jednolodní stavba s pětiboce uzavřeným presbytářem se čtvercovou sakristií a kaplí po stranách. Při severní stěně lodi je předsíň a před západním průčelím hranolová věž. Hlavní oltář je pozdně rokokový z r. 1821 od hořického sochaře V. Richtery, boční oltář sv. Jana Nepomuckého je dílem truhláře V. Suchánka z r. 1827. Moderní oltář Panny Marie s obrazem od E. Neumanna pochází z r. 1896.
 
Graficke pismenko Kostel sv. Petra a Pavla je nyní filiálním ve farnosti při děkanství Kopidlno. Nedělní bohoslužby se konají zpravidla dvakrát měsíčně.

Text: historie
17.9. 2016 - Jiří Špaček (zdroj: webové stránky obce a Umělecké památky Čech 4, Academia 1982)