Graficke pismenko Farní kostel stojící v Mimoni je prvně zmíněn v seznamu Litoměřického katalogu kněžstva ve 12. století. Je uveden jako jeden z nejstarších kostelů severních Čech v listině duchovních správ, vydané po roce 1350. Přesné údaje o Mimoni, s výjimkou let 1380 – 83 a 1420 – 21, máme díky nařízení pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic o protokolování jmenování farářů.

 
Graficke pismenko Kolem roku 1450 byly zavěšeny první zvony do kostelní věže. V roce 1559 byl kostel převzat protestantským pastorem. V Boleslavi byl roku 1577 pro Mimoň ulit nový velký zvon. V 17. století byl opět kostel pod katolickou zprávou a v době třicetileté války se do Mimoně vrátil i evangelický kněz.
 
Graficke pismenko Starý kostel byl během let 1661 – 63 zbourán a poté vystavěn nový. Vedoucím stavby byl Giullo Broggio pocházející z Itálie. Finance pro výstavbu zajistil šlechtický rod Putzů z Adlersthurnu, který byl tehdejším majitelem Mimoně. Uskutečnilo se vystavění věže v letech 1667 – 70. Stojí samostatně vedle kostela a roku 1787 byla opatřena hodinami. Dále byla kolem hřbitova postavena zeď a čtyři kaple s márnicí. V této době se založila církevní pamětní kniha.
 
Graficke pismenko Aby mohly být kryty válečné výdaje během tureckých válek, byly zlaté a stříbrné předměty z kostelů zaslány do Vídně. Mimoňského kostela se to ovšem netýkalo, vrchnost je vyplatila penězi. Kostel byl po třech letech vydlážděn kamennými kostkami z lomu z Medného. 11. června roku 1806 došlo na jihu města k požáru, který spálil skoro vše. Kostel, fara a pět kaplí bylo téměř zničeno. Většina zařízení kostela se podařila zachránit faráři, jeho dvěma kaplanům a občanům, kteří přispěchali na pomoc z Hradčan. Požár se nedařilo uhasit a z kostela zbyly pouze holé zdi. Horkem se rozlily věžní zvony, které se zřítily. Hodiny byly zničeny.
 
Graficke pismenko Přestavba kostela měla za výsledek jeho zvětšení a spojení s věží. Střecha z původní lomené byla předělána na hladkou a pokryta taškami. Tím byly zdi kostela zvýšeny o 150 cm. Nové zvony, ulity v Praze, byly instalovány do nové věže, která byla také zvýšena. Do kostela byly z Prahy dovezeny varhany, které však musely být roku 1835 zcela renovovány.
 
Graficke pismenko Rok 1831 přinesl věži nové hodiny. Ne za dlouho pukl velký zvon a musel být odvezen do Prahy. Tam byl roztaven a znovu ulit. K němu byl přikoupen další, menší zvon. Dne 11. března 1838 přihlíželo mnoho lidí k vytažení zvonů na věž. Další neštěstí však postihlo věž, když do ní 9. července roku 1839 udeřil blesk. Kroupy rozbily na 94 oken kostela. Věž byla do roka opatřena bleskosvodem.
 
Graficke pismenko Roku 1870 bylo koupeno pole, jelikož hřbitov nestačil. Byl tedy roku 1883 rozšířen o přikoupenou parcelu. V poledne 1. 8. 1878 skočila z balkónu mladá žena a zemřela. Dům pro hrobaře je z roku 1894. Malovaná okna jsou z konce 20. století. Číselník hodin na věži byl přesunut na západní stranu, když byla v Mimoni zřízena železnice.

Text: historie
5.1. 2013 - L.H. podle oficiálních stránek Mimoně