Kostel svatých Petra a Pavla v Mimoni

Graficke pismenko Barokní, klasicistně přestavěný kostel na místě staršího předchůdce (doložen 1352), který byl součástí někdejšího hradu. Dnešní stavba z let 1674–78 (Giulio Broggio, Santino Bossi, stavebník Jan Ignác Dominik Putz z Adlersthurnu), po požáru 1806 do sebe stavbou nového presbytáře pojala původně samostatnou zvonici. Součástí komplexu je fara z let 1675–77, kaple od G. Broggia z roku 1665 (původně jedna z  pěti v ohradní zdi starého hřbitova) a řada soch.

Text: historie
2.5. 2009 - Ivan Grisa, dle K. Kuča, Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 3. díl, Libri 1998