Historie farního kostela v Litenčicích

Graficke pismenko Dnešní stavba stojí na místě staršího kostela neznámého stáří, který je poprvé nepřímo připomínán roku 1368. Nynější kostel byl vystavěn kolem roku 1700, v roce 1718 však ještě nebyl dokončen. Projekt vytvořil zřejmě před rokem 1690 architekt italského původu Giovanni Pietro Tencalla působící ve službách olomouckého biskupa. V letech 1742 a 1760 kostel vyhořel, opravy však nejsou patrné. V roce 1968 prošel kostel celkovou rekonstrukcí. Jedná se o orientovanou podélnou jednolodní stavbu s nepatrně odsazeným segmentovým presbytářem, k jehož severní zdi přiléhá čtyřboká sakristie. Loď obdélného půdorysu je na bocích před vítězným obloukem obohacena o mělké protějškové kaple ukončené segmentem, v ose západního průčelí se vypíná věž čtvercového půdorysu. Fasády jsou u Tencally typickým způsobem (vpadlé lizény, vlys s triglyfy a kapkami, půlkruhově zaklenutá okna). Zajímavým prvkem fasád jsou boční portály, které mají v prolomeném segmentovém štítu zapuštěné prázdné niky. Klenby použité na stavbě jsou valené s výsečemi. Západní část lodi zabírá mělká hudební kruchta. Nejhodnotnějším doplňkem architektury chrámu je druhotně osazené kamenné sanktuárium v závěru jižní kaple, v renesančním slohu (tvar edikuly, znak Kropáčů z Nevědomí).

 
Graficke pismenko Pod kostelem se nachází hodnotná budova fary z roku 1815 (autor G. Wolný), jejíž fasády byly při opravě v šedesátých letech přizpůsobeny kostelu.

Text: historie
20.6. 2006 - Bohumil Samek, Umělecké památky Moravy a Slezska 2, J-N, Praha, 1999