Graficke pismenko Kostel sv. Petra a Pavla se nachází v severozápadní části obce na mírném návrší. Jedná se o jednolodní obdélnou stavbu. Ukončena je presbytářem. Na severní straně je vztyčena hranolová věž, ke které je přistavěna obdélná předsíňka. Hlavní oltář je pseudobarokní a pochází z roku 1898. Roku 1901 proběhlo restaurování interiéru kostela, klenby lodi i presbytáře byly vyzdobeny pseudobarokními štukovými dekoracemi. Původní kostelní varhany byly instalovány již v roce 1736. Současné varhany byly postaveny roku 1934. Ve věži byly původně čtyři zvony. Dodnes se však zachoval pouze velký zvon z roku 1419. Zbývající tři zvony byly za 1. světové války zrekvírovány pro válečné účely. U kostela na jeho západní a severozápadní straně se rozkládá hřbitov, který je doložen již před rokem 1714.

Text: popis
13.1. 2013 - Pavel Vítek – zdroj: Kolektiv vědeckých pracovníků Ústavu teorie a dějin umění ČSAV v Praze, Umělecké památky Čech 2 (K – O), Academia Praha 1980