Graficke pismenko Obec Lindava byla založena pravděpodobně na počátku 14. století. Původní dřevěný kostel zde byl vystavěn někdy okolo roku 1500. Nový kostel sv. Petra a Pavla byl postaven v letech 1699–1702. Původně tento kostel patřil jako filiální ke Cvikovu, až roku 1722 byla v Lindavě zřízena samostatná farnost. Nový kostel byl původně bez věže a jako zvonice proto sloužila stará dřevěná věž pocházející z původního kostela. Roku 1714 byla na kostele postavena malá věžička pro zvony, která zde existovala více než 100 let. Stará dřevěná věž, využívaná také jako pohřební kaple, byla zbourána teprve roku 1859, kdy byla ke kostelu přistavěna nová, 30 metrů vysoká kamenná věž.

Text: historie
13.1. 2013 - Pavel Vítek – zdroj: Kolektiv vědeckých pracovníků Ústavu teorie a dějin umění ČSAV v Praze, Umělecké památky Čech 2 (K – O), Academia Praha 1980