Graficke pismenko Presbyterium a severní boční kaple jsou gotické z doby kolem roku 1400. Kněžiště je sklenuto křížovou klenbou s žebry svedenými na konsoly, osvětlené čtyřmi vysokými okny s kružbou.

 
Graficke pismenko Klenba pozdně gotická valená s lunetami nesenými pilíři. Žebroví na klenbě je evropský unikát. Zhotoveno je z pálené hrnčířské hlíny. Loď je opatřena renesančními malbami s erby, znaky, vč. znaku Ledče, a nápisy s různými ornamenty. V kněžišti je umístěna křtitelnice z roku 1518. V Mariánské kapli je bohatě zdobený barokní oltář. V roce 1773 byla postavena barokní zdobená kazatelna. V hlavní chrámové lodi a v předsíni pod věží jsou zasazeny do zdí náhrobní kameny z původních hrobek.

Text: popis
19.3. 2007 - Pavel Vítek