Graficke pismenko První doložený dokument o Ledči pochází z roku 1186. Kostel sv. Petra a Pavla byl založen koncem 14.století, přesné datum není známo. Záznam v registru papežských desátku jej poprvé uvádí k roku 1367 - snad již tehdy stavba běžela nebo se záznam týká nějakého nedochovaného předchůdce. Kaplanství při kostele bylo zřízeno roku 1406. V roce 1509 byl na jižní straně hlavní lodi položen základ pro stavbu velké věže kostela a roku 1535 byla stavba věže dokončena. Věž je v současnosti i s křížem na špici střechy vysoká 64 m. V roce 1541 byly zavěšeny ve věži první tři zvony a další dva zvony byly umístěny ve věži nad presbytářem a malý zvon ve věžičce u hlavní věže.

 
Graficke pismenko Okolo roku 1554 byla přestavěna chrámová loď.
 
Graficke pismenko Roku 1714 postihla kostel obrovská povodeň a v letech 1643, 1720, 1806 byl postižen požáry. Při posledním požáru byly zničeny čtyři zvony a nové zvony byly instalovány roku 1827. V  letech 1930-1931 proběhla velká rekonstrukce kostela. Střecha byla pokryta novými prejzy. Roku 1942 byly německými okupanty zabaveny zvony. V letech 1968-1970 proběhla generální úprava interiéru. V roce 1973 bylo v kostele zavěšeno 23 nových obrazů Křížové cesty od akademického malíře profesora doktora Aloise Pittermanna. V roce 1977 byly instalovány nové varhany a v letech 1991-1994 probíhaly další velké opravy. Dva nové zvony, Petra a Pavel a Marie, byly zavěšeny v listopadu 1999. V letech 2004 – 2005 byla provedena rozsáhlá oprava varhan. První doložený dokument o Ledči pochází z roku 1186. Kostel sv. Petra a Pavla byl založen počátkem 14.století, přesné datum není známo. Kostel je ale uváděn roku 1350 v seznamu církevních objektů pražského arcibiskupství. Kaplanství při kostele bylo zřízeno roku 1406. V roce 1509 byl na jižní straně hlavní lodi položen základ pro stavbu velké věže kostela a roku 1535 byla stavba věže dokončena. Věž je v současnosti i s křížem na špici střechy je vysoká 64m. V roce 1541 byly zavěšeny ve věži první tři zvony a další dva zvony byly umístěny ve věži nad presbytářem a malý zvon ve věžičce u hlavní věže.

Text: historie
19.3. 2007 - Pavel Vítek