Graficke pismenko Kostel sv. Petra a Pavla v Kněžicích je prvně připomínán r. 1359. Zřejmě dřevěná stavba byla v letech 1686-1688 přestavována. Dnešní pozdně barokní kostel vznikl v letech 1769-1780 nákladem hraběte Kamila Colloreda (1712-1797). Stavitelem byl nejspíše František Kermer (1710-1786). Kostel je jednolodní obdélná stavba s půlkruhově uzavřeným presbytářem, s obdélnou sakristií při severní straně a hranolovou věží před západním průčelím. Stěny jsou členěny zevně lizénami a uvniř pilastry. Vnitřek je sklenut plackami do pásů. Nástropní malby z r. 1856 zhotovil František Krátký (1830-1913).

 
Graficke pismenko Pokud jde o vnitřní zařízení, pět oltářů bylo namalováno al fresco patrně Josefem Kramolínem (1730-1802). Obraz na hlavním oltáři z poloviny 18. stol. přemaloval r. 1856 František Krátký, autor nástropní výzdoby. Ten také ve stejné době namaloval některé obrazy na bočních oltářích. Dřevěné součásti, zejména tabernákl hlavního oltáře, kazatelna a křtitelnice pocházejí z doby kolem r. 1780. Varhany z r. 1810 postavil Josef Kučera a r. 1908 je opravil varhanář Josef Kobrle z Lomnice nad Popelkou.
 
Graficke pismenko Zvolna chátrající kostel stejně jako ohradní zeď bývalého hřbitova jsou od r. 1958 kulturními památkami. Nový hřbitov byl vybudován na východním okraji obce.
 
Graficke pismenko Kostel sv. Petra a Pavla je dnes filiálním ve farnosti Městec Králové a konají se v něm dvakrát do měsíce sobotní bohoslužby.

Text: historie
11.11. 2016 - Jiří Špaček (zdroj: Umělecké památky Čech 2, Academia 1978)