Graficke pismenko Roubený kostelík sv. Petra a Pavla byl vystavěn v roce 1730. Pravděpodobně tehdy novostavba nahradila starší sešlou sakrální stavbu. Obnova kostela probíhala dle zmínek již v roce 1848, kdy byla zrenovována nejen stavba, ale vystavěna i nová ohradní zeď s plotem kolem areálu staršího hřbitova.

 
Graficke pismenko Kostel tvoří jednolodní obdélná srubová stavby završená vysokou valbovou střechou krytou šindelem. Na východní straně k srubu lodi přiléhá ustoupený polygonální presbytář stejné výšky, zakončený stejně strmou, avšak nižší střechou. Nad hřeben presbytáře vystupuje sanktusníková vížka s lucernou a jehlancovou střechou, krytou rovněž šindelem. Boční fronty lodě i presbytáře prosvětlují výše umístěné půlkruhově ukončené okna. Na západní straně k ose štítového průčelí přiléhá ustoupená předsíň s nízkou sedlovou střechou. Z jižní strany přiléhá k části presbytáře nižší přístavba sakristie, krytá pultovou střechou, protaženou z presbytáře. Na sakristii navazují ještě dva drobné nízké přístavky. Srubová konstrukce celého kostela je zvenčí kryta svislým bedněním. Část zařízení interiéru kostela pochází ještě z doby výstavby objektu, z doby baroka. V sanktusové věžičce je zavěšen pozdně gotický zvon, který je samostatnou kulturní památkou neboť patří mezi nejstarší na celém Opavsku.

Text: historie
24.5. 2018 - Jan P. Štěpánek dle web