Graficke pismenko Kostel sv. Mikuláše stojí pod Zámeckým vrchem již od 14. století. Gotická stavba je prvně doložena r. 1364, její současná barokní podoba však vznikla při přestavbě r. 1716 a opravách v letech 1883 a 1921. Je to jednolodní kostel s lodí na půdorysu kříže, s obdélným užším presbytářem a hranolovou věží po jeho severní straně. Loď i presbytář jsou zaklenuty křížovou klenbou, boční ramena lodi s oratořemi a sakristie v podvěží mají klenbu valenou s lunetami.

 
Graficke pismenko Základní zařízení, tedy hlavní oltář, dva boční a kazatelna, je novogotické z r. 1883 od pražského sochaře Františka Josefa Heidelberga. Obraz sv. Mikuláše na hlavním oltáři je dílem Františka Antonína Müllera z r. 1732, na pravém bočním oltáři je pozdně gotická Madona z 1. poloviny 16. století. Barokní vyřezávané lavice pocházejí z počátku 18. století.
 
Graficke pismenko Kostel sv. Mikuláše je farním kostelem pro rozlehlou farnost Zbiroh. Konají se v něm pravidelné bohoslužby třikrát týdně.

Text: historie
7.8. 2015 - Jiří Špaček (zdroj: Umělecké památky Čech 4 T-Ž, Academia 1982, a informace farnosti Zbiroh)