Zaniklá tvrz Třtice

Graficke pismenko Severovýchodně od Krušovic ve farnosti Strašecké leží ves Třtice, kdež před časy tvrz bývala, na ten čas však nic takového znáti nelze. Ves bývala ode dávných dob částí panství Křivoklátského a králové bývali pány podacími fary zdejší, ale kromě toho tu býval při tvrzi dvůr, k němuž patřívalo několik dvorů kmecích, a držitelé tohoto statku zavázáni byli ke Hrádku službami Manskými. Po smrti Jaroslava Kvasnice vyprosil si statek ten na králi Jan Zlýkněz z Lipna (r. 1458), ale zvod naň stal se teprve r. 1474. Roku 1506 seděl tu Mikuláš Kába z Rybňan. Kdežto se ves skrze zástavu nějakou v držení pánů z Donína dostala, zůstal vedlé toho dvůr zemnský, jenž z částí vesnice k zámku Kornhauzu patřil ( r. 1548), a tuším ještě jeden statek. Neboť r. 1603 prodal Zikmund Frankengryner z Kynš perka statek svůj, zpupný dvůr ve Třtici s chalupou a slesem králi Rudolfovi, kdežto druhý statek (někdy ke Kornahuzu náležející) ještě r. 1608 Adam ze Štampachu držel. Než i tento díl přivtělen později k panství Krušovskému.

Text: historie
20.2. 2017 - August Sedláček, Hrady zámky a tvze Království českého VIII.