Kostel svatého Mikuláše v Rožmberku nad Vltavou

Graficke pismenko První zprávou o existenci kostela v Rožmberku (někdejším Nižším Brodě) je listina, kterou se potvrzuje nadání v jeho prospěch, učiněné Hedvikou ze Šaumburku, vdovou po Vokovi I. z Krumlova. Stavba kostela byla dokončena zřejmě počátkem 14. století, pozůstatkem je jižní portál lodi, snad část obvodových zdí a spodek věže.

 
Graficke pismenko Po skončení husitských a následných válek došlo od poloviny 70. let 15. století k velkorysé pozdně gotické znovuvýstavbě objektu, která znamenala náhradu většiny konstrukcí. Protáhla se na více než jedno století a je dokladem dlouhého přežívání formálně gotických prvků v české sakrální architektuře: roku 1488 byl zaklenut presbytář, pravděpodobně však nikoli dnešní klenbou, kterou její charakter řadí až do období kolem roku 1510 (viz též kostel sv. Ondřeje v nedalekém Rychnově nad Malší). Trojlodí získalo síťovou klenbu dokonce až roku 1583 (nákladem vyšebrodského opata Georga Taxera). Obě klenby mají sice žebrovou síť, jedná se však již o valené klenby s výsečemi, tedy konstrukci, hlásící se k nastupující renesanci.
 
Graficke pismenko Stavební podstatu kostela nezasáhly žádné další úpravy, jen při restauraci roku 1881 byla zničena většina kamenických značek. Vnitřní zařízení včetně mohutného hlavního oltáře pochází převážně z II. poloviny 17. století.

Text: historie
21.5. 2010 - Ivan Grisa, dle E. Poche a kol.: Umělecké památky Čech, svazek 3., Academia 1980 a K. Kuča: Města a městečka..., 6. díl, Libri 2004