Graficke pismenko Jednolodní obdélný kostel, s čtvercovým presbytářem a sakristií v ose. Po jižní straně lodi je barokní předsíň, ve které se uchoval původní románský portál z doby kolem roku 1270. Dominantou kostela je mohutná hranolová věž nad západním průčelím. Presbytář je sklenut křížovou klenbou, loď je plochostropá, doplněná pavlačovou panskou tribunou. Strop býval před rokem 1735 malovaný. Barokní jsou dnešní obdélná, segmentově zakončená okna chrámové lodi. V interiéru je dřevěný památník zemřelých dětí Helebranta Hofa z Kantorova, hejtmana panství z roku 1602, přemístěný v 19. století do předsíně lodi. Z roku 1788 pochází cínová křtitelnice, pořízena za faráře Jeronýma Josefa Chlumčanského. Oltáře jsou pseudogotické, z poloviny 19. století. Boční, se sochou Bolestné P. Marie z roku 1871, byl vytvořen tyrolskou dílnou Stuflesser v Grödenu. Hlavní oltář je dílem řezbáře Kostečky, roku 1891 byly osazeny obrazy sv. Mikuláše a českých světců Ludmily a Václava od Josefa Scheiwla. Druhý boční oltář od firmy Stuflesser je ze stejného roku a je osazen sousoším svaté Anny s Pannou Marií v dětském věku.

Text: popis
11.1. 2010 - Milan Caha (zdroj:Poche E.a kol.: Umělecké památky Čech 2, Academia, Praha 1980 a stránky www.nechvalice.unas.cz)