Graficke pismenko Kostel sv. Mikuláše nechal v letech 1723-25 postavit Maxmilián Hartmann z Karlštejna. Stavbu provedl boleslavský stavitel italského původu Mikuláš Rossi, na výzdobě se podílela sochařská dílna M. Brauna.

 
Graficke pismenko Kostel je obdélná jednolodní stavba v čele s hranolovou dvoupatrovou věží zakončenou barokní cibulí. Presbytář je dvouboký, na jihu s přístavkem sakristie v přízemí a oratoří v patře. Západní průčelí je členěno pilastry se středním velkým oknem a Braunovými sochami sv. Šebestiána a sv. Mikuláše v nikách po straně. Loď se zděnou kruchtou je zaklenuta dvěma poli hladké křížové klenby, presbytář valenou klenbou. Interiér měl výzdobu převážně barokní se sochami a reliéfy z Braunovy dílny.

Text: historie
12.9. 2005 - Zany (podle Umělecké památky Čech, díl 1. [A/J], Academia, Praha 1977)