Graficke pismenko První písemná zpráva o Dolní Dobrouči je z roku 1292. Kostel sv. Mikuláše byl vystavěn v letech 1828 – 1829. Jedná se o kvalitní sakrální empírovou architekturu. Stavbu realizoval liechtensteinský architekt Antonín Kapner z Plumlova. Jedná se o volně stojící jednolodní orientovaný kostel s půlkruhově ukončeným odsazeným presbytářem. Stavba má obdélný půdorys. Před západním průčelím stojí čtyřboká věž. Západní průčelí věže je horizontálně členěno kordonovými římsami na čtyři patra. Věž je ukončena profilovanou korunovou římsou a zastřešená čtyřbokou helmicí. Fasáda kostela je hladká, omítnutá vápennou omítkou. V bočních průčelích je po třech obdélných oknech. Ta jsou půlkruhově zaklenuta. V presbytáři jsou dvě obdélná půlkruhově zaklenutá okna v profilované šambráně. V západní části bočních průčelí jsou obdélné kamenné portály. Presbytář je zaklenut konchou, loď plochostropá, kruchta na dvou pilířích s patkou a hlavicí a triumfální oblouk klenutý valeně, s profilovanou archivoltou. Strop lodi a koncha presbytáře jsou pokryty iluzivní výmalbou. Na bočních stěnách lodi iluzivně malované pilastry. Zařízení kostela je empírové s barokními reminiscencemi. Hlavní oltář pochází z roku 1837. Kazatelna je z roku 1839 a křtitelnice z roku 1843. Kostel je památkově chráněn od roku 1958.

Text: popis
24.7. 2017 - Pavel Vítek – zdroj: http://www.pamatkovykatalog.cz