Graficke pismenko První zmínka o dnešní Čermné pochází z roku 1169 a hovoří o zdejším železitém prameni, který dává barvu Červenému potoku, pramenícímu nad vsí na západním úbočí Javorského vrchu. Pravděpodobně v první polovině 13. století vznikla na německém právu vesnice, táhnoucí se podél střední části potoka v údolí, směřujícímu k severu. Doba vzniku a původní vzhled zdejšího kostela nejsou známé, poprvé se připomíná roku 1352 v soupisu českých farností. Pravděpodobně byl několikrát poškozen při válkách, které kraj vzhledem k blízkosti zemské hranice postihovaly. Po třicetileté válce a následné konsolidaci poměrů nahradila původní kostel barokní novostavba s obdélnou lodí, trojbokým presbytářem a k jeho severnímu boku přiloženou sakristií, vybavená standardním zařízením. Roku 1845 byla přistavěna věž, snad kvůli poloze kostela nad strmým břehem potoka umístěná za presbytářem v podélné ose. Roku 1858 zde byla zřízena samostatná fara, do té doby byla Čermná přifařena k nedaleké Lipové.

 
Graficke pismenko Po roce 1945 byli z obce vyhnáni němečtí obyvatelé, vzhledem k odlehlé poloze se ji nepodařilo plně dosídlit. Farnost zanikla a kostel přestal sloužit svému účelu. Postupně byl devastován až ke stavu, blížícímu se zřícení. Vzhledem k volnému přístupu téměř zaniklo vnitřní zařízení. Od roku 1992 bránily nové mříže od žežického kováře Jana Borkovce dalšímu ničení interiéru, v letech 2008–09 byl kostel důkladně opraven. Dnes slouží k příležitostným bohoslužbám a kulturním akcím.

Text: historie
30.10. 2009 - Ivan Grisa, dle E. Poche a kol.: Umělecké památky Čech, svazek první, Academia 1977 a http://www.cermna.atlasweb.cz/