Graficke pismenko Kostel je jednolodní orientovaná stavba srubové konstrukce z jedlového dřeva. Nad vchodem stojí vysoká věž s šikmými stěnami a osmibokou střechou. Obdélná loď je zakončena trojbokým presbytářem se sakristií od severu. Chór je vynesen na profilovaných sloupech, na jednom z nich vyryt letopočet 1641. Menší chóry jsou i v kapli a sakristii. Střecha je sedlová s jedním hřebenem.

 
Graficke pismenko Interiéry jsou zdobeny malbami z  různých období, na stropě jsou ornamentální pozdně gotické malby z poč. 16. století, stěny lodi, presbytáře a kaple zdobí barokní figurální motivy z let 1641–50, v sakristii ornamentální malby z roku 1670. Hlavní oltář je manýristický z poč. 17. století se sochou Madony z 15. století. Ze 17. století jsou také vyřezávané lavice, zpovědnice a kazatelna. V kapli je barokní oltář z konce 17. století, boční oltář je neogotický z roku 1866. Kamenná křtitelnice je pozdně gotická z roku 1522 s barokní poklicí. Obrazy a sochy jsou převážně ze 17. a 18. století.

Text: popis
4.6. 2005 - Zany