Kostel svatého Matouše v Prackovicích nad Labem

Graficke pismenko Ves Prackovice (původně snad Brodčice) se zřejmě uvádí v soupisu nadání litoměřické kapituly Spytihněvem II. roku 1005. Nacházel se u ní brod, později přívoz přes Labe na cestě mezi Teplicemi a Litoměřicemi. Později přešla do majetku teplických benediktinek.

 
Graficke pismenko Zřejmě za jejich panství zde byl postaven kostel, zasvěcený patronovi celníků a výběrčích, evangelistovi Matoušovi. Toto zasvěcení ukazuje na souvislost s přechodem řeky: přívoz byl majetkem kostela až do počátku 20. století. Původně zřejmě gotická stavba byla několikrát přestavěna zejména po válečných poškozeních. Pravděpodobně barokní je severní přístavek, zahrnující v přízemí předsíň a sakristii, v patře dvě oratoře. Současná empirová podoba pochází z přelomu 18. a 19. století. Gotického původu je půdorys a opěráky nároží presbytáře i stěn lodi.
 
Graficke pismenko Po roce 1945, který přinesl nucenou obměnu obyvatel obce, kostel zchátral. Významně bylo poškozeno i barokní vnitřní zařízení. V posledních letech prochází obnovou pláště.

Text: historie
18.6. 2010 - Ivan Grisa, dle E. Poche a kol.: Umělecké památky Čech, svazek 3., Academia 1980