Graficke pismenko Kostel sv. Matouše v Dolanech je rokoková stavba z r. 1763, která nahradila starší kapli sv. Isidora. Tomuto španělskému světci zůstal věnován pravý boční oltář z r. 1724. Kostel je jednolodní obdélná stavba s půlkruhově uzavřeným presbytářem a hranolovou věží v západním průčelí. Loď i presbytář jsou uzavřeny zrcadlovým stropem. Rokokový hlavní oltář z r. 1768 pochází patrně z dílny kosmonoských Jelínků, oltářní obraz je dílem Josefa Hellicha. Při pohledu na uzavřený a zpustlý kostel je však otázkou, co v něm vlastně z vnitřního zařízení ještě zůstalo.

 
Graficke pismenko Kostel stojí přímo u silnice a je ohrazen zdí malého hřbitůvku, který je stejně zpustlý jako samotná svatyně. Ostatně hřbitov již delší dobu není používán, o kousek dál východně nedaleko rozcestí silnic je vybudován novější pro celou obec Jičíněves.
 
Graficke pismenko Kostel sv. Matouše je filiálním ve farnosti při arciděkanství Jičín, bohoslužby se v něm však nekonají. Patří ke kostelům, které lidé už nepotřebují. Do západního průčelí s věží se za jasných dní opírá slunce. Otvor mezi cihlami nad vstupním portálem slouží proto alespoň divokým včelám.

Text: historie
19.6. 2017 - Jiří Špaček (zdroj: Umělecké památky Čech 1, Academia 1977)