Graficke pismenko Jednolodní kostel s hranolovým presbytářem orientovaným k východu, mohutnou jižní předsíní a věží v severním koutě mezi lodí a presbytářem. Zdivo většiny částí kostela z lomového kamene, v rozích armovaného tesanými kvádry. Západní průčelí s hrotitým portálem a mladším polokruhovým oknem vrcholí jednoduchým cihlovým trojúhelným štítem, na jehož vrcholu osazen patriarší kříž. Obdobný štít i  nad vítězným obloukem. V jižním boku lodi hrotitá okna s kružbami, v severním polokruhová pozdější. Patrová jižní předsíň se zazděným hrotitým portálem je završena obloučkovým renesančním štítem. Presbytář má hrotitá okna s kružbami, na východní závěrové stěně renesanční štít s obloučkovým vlysem, jeden z prvních dokladů snahy o vytvoření falešného východního průčelí (viz též oba kostely v Soběslavi).

 
Graficke pismenko Nejstarší dochovanou částí kostela je věž s úzkými gotickými okénky ve spodních podlažích a nevelkými zvukovými okny posledního patra. Kryje ji cibulová báň s unikátně dochovaným šindelovým krytem. V přízemí se nachází sakristie.
 
Graficke pismenko Presbytář zaklenut křížovou klenbou, předsíň valenou klenbou, loď plochostropá. Na stěnách lodi malby ze 14. století (svatováclavský cyklus, pašijové výjevy a sv. Kryštof). Vnitřní zařízení převážně raně barokní.

Text: popis
11.7. 2008 - Ivan Grisa, dle Umělecké památky Čech, svazek 1