Kostel svatého Martina v Minicích u Velemyšlevsi

Graficke pismenko Kostel vysoko nad pravým břehem Chomutovky byl postaven koncem III. čtvrtiny 14. století. Úpravami prošel ve II. polovině 16. století, kdy byl nově vybaven interiér. Další změny byly provedeny po třicetileté válce (zejména tvar bočních oken). Naposledy byl kostel opraven roku 1991, dnes je ovšem opět zpustlý a zanedbaný. To platí i o hřbitově, který ho obklopuje.

 
Graficke pismenko Jeden ze tří dochovaných kostelů s bedněnými zvonovými patry věží v údolí Chomutovky (viz Škrle a Nehasice). V Minicích se jedná v podstatě o dřevěnou zvonici, posazenou na zděnou sakristii. Rozbitými okny lze nahlédnout do interiéru, kde se zachovaly zajímavé prvky vnitřního zařízení.

Text: historie
6.4. 2010 - Ivan Grisa, dle E. Poche a kol.: Umělecké památky Čech, svazek 3., Academia 1980 a D. Líbal: Katalog gotické architektury v ČR do husitských válek, Unicornis 2001