Graficke pismenko Obec byla založena po vzniku hradu Český Šternberk ve 13. století. Pravděpodobně v první polovině 13. století zde vznikl prostý románský kostelík. První zmínka o obci z roku 1391 se týká patronátního práva ke kostelu, které v té době náleželo Albrechtovi ze Šternberka. V  téže době v obci byla fara, která za husitských válek zanikla. Kostel byl v 18. století přestavěn barokně.

Text: historie
4.3. 2009 - Milan Caha (zdroj: POCHE, E.: Umělecké památky Čech 2. K - O. Academia, Praha 1978)