Kostel svatého Martina v Domoušicích

Graficke pismenko Existence kostela v Domoušicích se předpokládá nejpozději v I. třetině 14. století. Po roce 1325 sem byla přenesena fara z dnešní Lhoty pod Džbánem. Kostelní areál se nachází v tzv. Filipově, osadě, která byla založena až roku 1784. V těchto místech však existovala původní ves Domoušice předtím, než ji podle privilegia Jana Lucemburského nově vysadili rytíř Chval a jeho synové na německém právu v okolí dnešní návsi. Kostel tak pravděpodobně stál již před tímto datem a zachovával dlouhá staletí paměť původní polohy vsi.

 
Graficke pismenko Velikost, vzhled a stavební vývoj původního kostela nejsou známé. Roku 1754 nechal děkan svatovítské kapituly Jan Ondřej Kneisl kostel výrazně přestavět (či nově postavit). Kneisl koupil téhož roku domoušický statek od instituce, kterou řídil, do osobního majetku. Kostel se dochoval ve stavu z poloviny 18. století dodnes s minimálními změnami. Rovněž vnitřní zařízení (snad zachované) pochází z téhož období. Naposledy byl kostel opraven roku 1989.
 
Graficke pismenko Kostel tvoří hlavní prvek areálu, k němuž dále náleží rozlehlý dosud funkční hřbitov s honosnou branou a zděná hranolová zvonice (viz heslo).

Text: historie
6.6. 2011 - Ivan Grisa, dle E. Poche a kol.: Umělecké památky Čech, svazek 1., Academia 1977 a http://www.domousice.cz/historie/