Graficke pismenko První písemná zmínka o Přítlukách pochází z roku 1220, kdy byly majetkem velehradského kláštera. Románský kostelík, velikosti asi dnešního presbytáře, je písemně doložen roku 1218. A již roku 1222 je zmiňován jako kostel farní. V pozdější době prošel několika přestavbami, z nichž gotická je ve stavebních základech současného kostela doposud patrná.

 
Graficke pismenko V polovině 18. stol. byl na západní straně přistavěn kůr a vedle kostela postavena čtyřboká věž zastřešená bání. Ve věži byly umístěny tři zvony, největší o váze přes 1000 kg. Roku 1779 kostel do základů. V letech 1779 až 1784 byl přestavěn v pozdně barokním stylu. Podobu, kterou kostel získal po této přestavbě si ponechal v podstatě do dnes. Roku 1868 proběhla velká oprava interiéru kostela, opraven byl hlavní oltář, křtitelnice a kazatelna. Koncem 19. stol. provedena oprava střešní konstrukce a klenby kostelní lodi. Kostelní zvony byly v roce 1917 zrekvírovány pro vojenské účely. V roce 1922 pak byly instalovány dva nové zvony. Ty ale byly opět zrekvírovány v průběhu druhé svět. války. Ve 30. letech 20. stol. proběhla další generální oprava kostela včetně věže. Poslední velká oprava kostela proběhla koncem 20. stol.
 
Graficke pismenko U kostela jsou umístěny památkově chráněné plastiky sv. Jana Nepomuckého, sv. Vendelína, Nejsvětější trojice a sv. Floriána, které původně stávaly v obci.

Text: historie
10.9. 2009 - Pavel Vítek – zdroj: http://farnost.katolik.cz/rakvice