Graficke pismenko V roce 1570 byl postaven v Lamači první zděný kostel, tehdy ještě bez věže. Současně vznikla samostatná farnost Lamač. Za patronku kostela byla ustanovena sv. Markéta Uherská, slovensky Margita Uhorská. Roku 1667 prošel kostel přestavbou a ke kostelu byla přistavěna věž. Od 18. stol. Lamačská farnost spravovala i nedalekou kapličku sv. Rozálie. Od 18. stol. přestal kostel postačovat farníkům z rozrůstající se farnosti. Až v roce 1937 rozhodl magistrát města Bratislavy, kam v té době Lamač již patřil, že nejschůdnější je starý kostel zbourat a postavit zde kostel nový. A tak se stalo v roce 1947. Nový kostel byl vysvěcen 1. června 1951.

Text: historie
10.1. 2021 - Pavel Vítek – zdroj: http://lamac.fara.sk