Graficke pismenko Kostel byl vystavěn na místě starší církevní budovy v letech 1590–1596. Budova byla původně vystavěna jako pozdně gotická síňová stavba s kaplemi, nesoucími empory mezi opěráky samotné lodi. Jmenované kaple byly počátkem 18. století ubourány. Věž kostela byla snížena roku 1828. Po roce 1885 došlo ke zřícení klenby v lodi, která byla poté nahrazena dřevěným stropem. V letech 1936–40 byla zřícená klenba obnovena ze železobetonu.

 
Graficke pismenko Budova je obdelníková s protáhlým polygonálně zakončeným presbytářem, na stranách jsou obdelníkové uzavřené prostory, sakristie s oratoří je na jihu budovy a na severu je kaple Panny Marie.
 
Graficke pismenko Stěny jsou podepřeny opěráky, mezi nimi jsou vysoká hrot. okna s pozdně gotickými plaménkovými kružbami. V oknech jsou 4 vitráže z let 1937.
 
Graficke pismenko Presbytář je sklenut valenou klenbou s lunetami a sítí maltových žeber, sakristie a oratoře nad nimi, jsou opatřeny dvěma hrotovými okny s kružbami a vysunutými barokními balkóny.
 
Graficke pismenko Zařízení kostela je pozdně barokní s bohatou sochařskou výzdobou převážně od kosmonoských Jelínků, převážně z let okolo 1740. Hlavní oltář je rámový, s obrazem sv. Maří Magdaleny, autorem je uváděn J. P. Molitor, retábl je baldachýnový, sloupový, obklopený anděly, se sochami sv. Václava a sv. Anny na brankách. Na stranách oltáře jsou obrazy sv. Petra a sv. Pavla z roku 1745. Kandelábry jsou bronzové z roku 1651. Boční protějškové oltáře jsou portálové, na levo je to oltář Panny Marie se sochou Madony a s plastikami sv. Jana Nepomuckého, sv. Josefa a sv. Judy s anděly. Na pravo je to oltář Nejsvětějšího Srdce Kristova se sochami sv. Jana Křtitele, Zachariáše a sv. Anny. Kazatelna je pozdně barokní na které jsou sochy 4 evangelistů. Varhany pocházejí z roku 1748. V lodi je série obrazů křížové cesty od F. Millera. V kapli sv. Kříže je portálový sloupový oltář z roku 1743. Pod kruchtou je oltář Panny Marie Svatohorské, který je barokní, rámový, rozvilinový z roku 1700, na stranách dvě sochy andělů. Na oltáři sv. Barbory socha sv. Rocha a socha neznámého světce. Krucifix je zlacený a pochází z 1. poloviny 18. století. V presbytáři jsou tři lobkovické figurální náhrobníky z let 1581, 1590, 1596. Z venku budovy je litinový kříž na hranolovém kamenném soklu.
 
Graficke pismenko Vedlejší budova děkanství je renesanční z 16. století, budova je jednopatrová s dvěma barokními štíty, pocházejícími pravděpodobně z roku 1700. Chodba je sklenuta třemi kříži s hřebínky a v jejím prostoru je barokní socha sv. Jana Nepomuckého z počátku 18. století, která byla v minulosti umístěna na jednom ze štítů. U postranního vchodu u kostela je socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1856.

Text: historie
11.9. 2006 - Aleš Marek/ Umělecké památky Čech, svazek třetí.